A 13 2003. június 30-i törvényerejű rendelet n. 196. cikk (a továbbiakban: Adatvédelmi kódex) és 13 sz. EU rendelet 679/2016 a személyes adatok védelméről (GDPR) szóló tájékoztató.

Az Ön adatainak védelme fontos számunkra!

1. Adatkezelő

Az adatkezelő az ASCENSUS PROPAGANDA INTERNATIONAL SRL, amelynek székhelye: via delle Industrie 19C, 30175 Marghera, (VE), Olaszország, héa-szám: 03394910271.

Kérdések vagy kérések esetén a következő utakat használhatja:

info@plus-fishing.com, Tel .: + 39-041-8504919, Fax: + 39-041-8504920.

Felelős személyek és adatfeldolgozók

Az adatfeldolgozók és a feldolgozásért felelős személyek naprakész listáját az Adatkezelő székhelyén őrzik.

2. Az adatkezelés tárgya

Az Adatkezelő feldolgozza a közölt személyes, azonosító- és nem érzékeny adatokat (különösen név, vezetéknév, felhasználónév, e-mail cím, adószám, telefonszám stb. - a továbbiakban: "személyes adatok" vagy akár "adatok") Ön adatkezelés és feldolgozás alá kerül, amennyiben az Adatkezelő weboldalán regisztráció során és / vagy az Adatkezelő által kínált hírlevél szolgáltatásra történő regisztráció során és / vagy űrlapok kitöltésekor.

2.1 Adatok gyűjtése és felhasználása

A személyes adatokat csak akkor gyűjtjük, ha azokat a megrendelés keretében közlik velünk, vagy amikor kapcsolatba lépnek velünk (például kapcsolatfelvételi űrlapon, vagy e-mailben), illetve akkor, amikor felhasználói fiókot hoznak létre. A kötelező mezőket pontosan azért jelöljük meg, mert ezekben az esetekben szükségünk van a szóban forgó adatokra a szerződés teljesítéséhez, vagy az Ön kapcsolattartási kérelmének feldolgozásához, vagy a fiók létrehozásához! Ezen adatok hiányában nem tudjuk teljesíteni a megrendelést és / vagy aktiválni a fiókját, valamint fogadni a kapcsolatfelvételi kérelmét! A közölt személyes adatok feldolgozása előírások alapján történik. (6. cikk (1) bekezdés a GDPR-ról b) pontja, a szerződés teljesítéséhez és kéréseinek feldolgozásához.)  Amint a szerződés teljesítése befejeződött, vagy a fiókjának törlését követően, az Ön adatainak feldolgozása korlátozott lesz és az adózási-, vagy kereskedelmi törvény szerinti megőrzési idő elteltével az adatok törlődnek. Kivételt képez, ha kifejezetten hozzájárult ugyanezen adatainak további felhasználásához. Fiókját bármikor megszüntetheti.

2.2 Hírlevél

Ha feliratkozik hírlevelünkre, akkor az ehhez feltétlenül szükséges és fontos információkat, illetve az Ön által külön közölt adatokat arra használjuk fel, hogy hírlevelünket rendszeresen, e-mailben elküldjük Önnek. (A törvényi cikk szerinti beleegyezése alapján, 6. cikk (1) bekezdés, a GDPR-ról.)

A hírlevélről bármikor leiratkozhat, a fiókjában megadott funkcióval, vagy az egyes hírlevelekben elérhető speciális linken keresztül. Miután leiratkozott, töröljük az Ön e-mail címét, kivéve, ha kifejezetten beleegyezett az adatainak további felhasználásába, a vonatkozó törvény rendelkezéseinek megfelelően.

2.3 Cookie-k és elemző szolgáltatások

Különböző oldalainkon, úgynevezett sütiket használunk. Ezek, ajánlataink optimalizált bemutatásakor közös érdekeinket érvényesítik, a törvényi keretek között biztosított formában. (6. cikk (1) bekezdés, a GDPR-ról) A cookie-k kis szöveges fájlok, amelyeket automatikusan ment a terminál. A felhasznált sütik egy részét a böngésző a munkamenet végén, vagy a böngésző bezárása után törlik (úgynevezett munkamenet-sütik). Egyéb sütik a terminálon maradnak, és lehetővé teszik számunkra, hogy felismerjük a böngészőt a következő látogatás alkalmával (állandó sütik).

A sütikkel kapcsolatos további információkért keresse fel a Cookie-irányelveket.

3. Az adatkezelés célja

Személyes adatait a következő célokból és módon dolgozzuk fel:

A) Kifejezett beleegyezése nélkül ((az adatvédelmi kódex 24. cikkének a), b), c) pontja, valamint a GDPR 6. cikk b) pontja), a következő szolgáltatási célokból:

 • a regisztráció engedélyezése a weboldalon.
 • a weboldal kezelése és karbantartása.
 • hírlevél szolgáltatásra és az Ön által kért további szolgáltatásokra.
 • az Önnel fennálló kapcsolatokból eredő szerződés előtti, szerződéses és adózási kötelezettségek teljesítéséhez.
 • eleget téve a törvényben, rendeletben, közösségi jogszabályokban, vagy a Hatóság utasításában megállapított kötelezettségeknek.
 • hogy megelőzzük, vagy feltárjuk a weboldalra káros csaló tevékenységeket vagy visszaéléseket.
 • a tulajdonos jogainak gyakorlása, például a bírósági védelemhez való jog céljából.

B) Csak az Ön egyedi, külön hozzájárulásának függvényében (az Adatvédelmi Kódex 23. és 130. cikke, valamint a GDPR 7. cikke), a következő marketingcélokra. - e-mailes hírlevelek, kereskedelmi kommunikáció és / vagy a termékeken megjelenő reklámanyagok küldése.

4. Adatfeldolgozási módszerek

Az Ön személyes adatainak feldolgozása a törvényi szabályozásoknak megfelelően valósul meg. (Az adatvédelmi kódex 4. cikke és az Art. 4 n. 2) GDPR és pontosabban: adatgyűjtés, regisztráció, szervezés, tárolás, konzultáció, feldolgozás, módosítás, kiválasztás, kinyerés, összehasonlítás, felhasználás, összekapcsolás, blokkolás, kommunikáció, adatok törlése és megsemmisítése.)

Személyes adatait mind papíron, mind pedig elektronikus, vagy automatizált feldolgozásnak vetjük alá. Az adatok elektronikus, vagy automatizált eszközökkel történő feldolgozása, az adatok biztonságának és titkosságának garantálásához szükséges módon és ezeknek megfelelő eszközökkel történik, az adatvédelmi kódex rendelkezéseivel összhangban. Különösen, minden technikai, informatikai, szervezeti, logisztikai és eljárási biztonsági intézkedést foganasitanak annak érdekében, hogy garantálják a törvény által előírt minimális adatvédelmi szintet, amely csak az adatkezelő által végzett adatkezelésért felelős személyek számára teszi lehetővé a hozzáférést adataihoz. Ennek felelősei a Tulajdonos által kijelölt menedzserek.

A felhasználók személyes adatait olyan formában tárolják, amely lehetővé teszi az érintettek azonosítását annyi ideig, amely nem haladja meg a feldolgozás céljainak elérését, és biztosítja a felajánlott szolgáltatások megfelelő biztosítását. Ezeket hosszabb ideig is meg lehet őrizni, de azokat kizárólag archiválási célokból, közérdekből, vagy statisztikai célokból, megfelelő technikai és szervezési háttér felhasználása mellett.

5. Hozzáférés az adatokhoz

Személyes adatainak megadása nélkül is felkeresheti weboldalunkat. Amikor Ön meglátogat egy webhelyet, a szerver dokumentálja a hozzáférését azzal, hogy automatikusan elment egy úgynevezett naplófájlt. Ez tartalmazza a lekért fájl nevét, az Ön IP-címét, a hozzáférés dátumát és idejét. Továbbá menti az adatok mennyiségét és a szolgáltató adatait, amelyen keresztül bejelentkezett (úgynevezett hozzáférési adatok). A fent említett adatok elemzése kizárólag azzal a céllal történik, hogy biztosítsa a webhely megfelelő működését és javítsa szolgáltatásunkat.

Adatait hozzáférhetővé tehetjük a törvényben meghatározott célokkal a következők számára:

 • az Adatkezelő alkalmazottai és munkatársai, mint felelősöknek és / vagy a feldolgozó és / vagy rendszergazdák belső vezetői.
 • azoknak a vállalatoknak, amelyekkel az Adatkezelő együttműködik (például technikai projektmenedzsment tevékenységek, személyes adatok tárolása céljából stb.), vagy harmadik feleknek (például a weboldal kezelését és karbantartását biztosító szolgáltatóknak, beszállítóknak, hitel-, szállítási, szakmai cégek stb.), amelyek külső adatfeldolgozóként az Adatkezelő nevében végeznek kiszervezett tevékenységeket.

6. Adatok közlése

Az Ön hozzájárulása nélkül a nálunk tárolt adatait kiadhatjuk, a törvényileg előirt módon a Felügyeleti szerveknek, igazságügyi hatóságoknak, valamint minden más olyan alanynak, akit a törvény kötelez feladatai elvégzésére.

Ettől eltérő helyzetekben adatait nem közöljük, és nem adjuk át harmadik személy részére.

7. Adatátvitel

A személyes adatok kezelése és tárolása, az Adatkezelő, vagy az Adatfeldolgozóként kinevezett, harmadik fél cégeinek, az Európai Unió területén található szerverein történik. A szerverek jelenleg Olaszországban találhatók.

Az adatokat nem továbbítják az Európai Unión kívül.

Az Adatkezelőnek, ha szükséges, joga lesz a szerverek helyét Olaszországba és / vagy az Európai Unióba és / vagy az EU-n kívüli országokba áthelyezni. Ebben az esetben, az Adatkezelő mostantól biztosítja, hogy az EU-n kívüli adatok továbbítása az alkalmazandó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően történjen, szükség esetén olyan megállapodásokat rögzítve, amelyek garantálják a megfelelő szintű védelmet, és / vagy elfogadva a szerződéses szerződéseket az Európai Bizottság által előírt záradékok.

A törvény szerinti szerződés teljesítéséhez (6. cikk (1) bekezdés, a GDPR-ról, b) pontja értelmében), az Ön adatait közöljük a szállítással megbízott szállítmányozóval, ha ez a megrendelt áruk leszállításához szükséges.

A megrendelés során kiválasztott fizetési szolgáltatótól függően, az összegyűjtött fizetési adatokat közöljük a fizetésért felelős megfelelő hitelintézettel, és ha szükséges, az általunk megbízott érintett pénzforgalmi szolgáltatókkal. A fizetési szolgáltatók, egy külön számla létrehozásával, ezeket az adatokat maguk is tárolhatják.  Ebben az esetben, a rendelési folyamat során be kell bejelentkeznie a szolgáltatójához.

8. Az adatszolgáltatás jellege és a válaszadás elutasításának következményei

A törvényben meghatározott célokra történő adatszolgáltatás (3.A) kötelező. Hiányukban nem tudjuk garantálni Önnek sem a webhelyen történő regisztrációt, sem szolgáltatásainkat.

Ön dönthet úgy, hogy nem ad meg semmilyen adatot, vagy utólag megtagadja a már megadott adatok feldolgozásának lehetőségét, ebben az esetben nem fog tudni hírleveleket, kereskedelmi kommunikációt és hirdetési anyagokat kapni az Adatkezelő által kínált Szolgáltatások kapcsán. Mindenesetre Ön továbbra is jogosultja az (3.A)-nak.

9. Az érdekelt fél jogai

Érintettként a következő jogokkal rendelkezik:

 • Törvénycikkely 15. a GDPR-ról, az információk feldolgozásának joga az általunk feldolgozott személyes adatokra az ott leírt körben;
 • Törvénycikkely 16. GDPR-ról, az a jog, hogy azonnal követelje az általunk tárolt helytelen személyes adatok kijavítását vagy kiegészítését;
 • Törvénycikkely 17.GDPR-ról, a kérés joga, hogy kérje a nálunk tárolt személyes adatainak törlését, kivéve, ha további feldolgozásra van szükség - a véleménynyilvánítás és az információ szabadságának gyakorlásához; - a jogi kötelezettség teljesítéséért; - közérdekből vagy - jogi igények előterjesztése, érvényesítése vagy védelme érdekében;
 • Törvénycikkely 18.GDPR-ról, a személyes adatok feldolgozásának korlátozását kérő jog, amennyiben - az adatok pontosságát Ön vitatja; - a feldolgozás jogellenes, de Ön visszautasítja azok törlését; - már nincs szükségünk az adatokra, de Önnek jogi igények megállapításához, érvényesítéséhez vagy védelméhez van szüksége, vagy - kifogást nyújtott be az adatkezeléssel szemben a GDPR-ról szóló 21törvénycikkely alapján
 • Törvénycikkely 20 GDPR-ról, jog arra, hogy strukturált, általánosan használt és géppel olvasható formátumban megkapja a nekünk megadott személyes adatait, vagy kérje azok továbbítását egy másik adatkezelőhöz;
 • Törvénycikkely 77 GDPR-ról, a felügyeleti hatósághoz benyújtott panasz joga. Kapcsolatba léphet a felügyeleti hatósággal a szokásos tartózkodási helyén vagy munkahelyén, vagy cégünk székhelyén.

Ha bármilyen kérdése van a személyes adatok gyűjtésével, feldolgozásával vagy felhasználásával kapcsolatban, érdeklődni, helyesbíteni, korlátozni vagy törölni akarja az adatait, vagy vissza szeretné adni az Ön által adott beleegyezéseket, vagy le akarja tiltani az adatok felhasználását, kérjük, forduljon közvetlenül a webhelyről szóló értesítésben megadott elérhetőségeink valamelyikéhez.

Szinte az összes professzionális weboldalon megszokott gyakorlat a sütik használata, amelyek apró fájlok, amelyeket letöltenek a számítógépére, az élmény javítása érdekében. Ez a pont leírja, hogy milyen információkat gyűjtenek, hogyan használjuk fel és miért kell néha tárolnunk ezeket a sütiket. Megosztjuk azt is, hogy miként akadályozhatja meg ezeknek a sütiknek a tárolását, azonban ez ronthatja a felhasználói élményt vagy „megtörheti” a webhelyek egyes funkcióinak működését.

A sütikről általánosabb információkat a Wikipedia HTTP-sütik című cikkében talál.

Hogyan használjuk a sütiket

Sajnos a legtöbb esetben nincsenek iparági szabványok a sütik letiltására anélkül, hogy teljesen letiltanák a webhelyre adott funkciókat és szolgáltatásokat. Javasoljuk, hogy hagyjon minden cookie-t, ha nem biztos abban, hogy szüksége van-e rájuk vagy sem, arra az esetre, ha azokat az Ön által használt szolgáltatás nyújtására használják.

Az általunk beállított sütik

Ha saját fiókot hoz létre nálunk, akkor sütiket használunk a regisztrációs folyamat és az általános adminisztráció kezeléséhez. Ezek a cookie-k általában törlődnek, amikor kijelentkezik, azonban bizonyos esetekben később is maradhatnak, hogy emlékezzenek a webhely beállításaira a kijelentkezéskor.

A sütiket akkor használjuk, amikor be van jelentkezve. Ez megakadályozza, hogy minden egyes új oldal meglátogatásakor ismét be kelljen jelentkeznie. Ezeket a cookie-kat általában akkor távolítják el vagy törlik, amikor kijelentkezik annak biztosítása érdekében, hogy csak bejelentkezéskor férhessen hozzá a korlátozott funkciókhoz és területekhez.

Webhelyünk megfelelő működésének és a lehető legkellemesebb böngészési élmény biztosítása érdekében technikai sütiket használunk.

Webhelyünk fejlesztése és a felhasználók által leginkább értékelt részek és elemek azonosítása céljából egy harmadik féltől származó cookie-t használunk: a Google Analytics szolgáltatást.

Harmadik fél sütik

Bizonyos speciális esetekben megbízható harmadik felek által biztosított sütiket is használunk. A következő szakasz részletezi, hogy mely harmadik fél sütikkel találkozhat ezen a webhelyen.

A Google Analytics

Oldalaink a Google Analytics harmadik féltől származó teljesítmény-sütiket (a Google, Inc. által kínált szolgáltatást) használnak, hogy névtelenül gyűjtsük és megvizsgáljuk a látogatók viselkedését a Webhely használata közben, valamint javítsuk annak használhatóságát és felhasználói élményét. A Google Analytics panel segítségével megérthetjük, hogy új vagy visszatérő látogatók tették-e meg a látogatásokat, ellenőrizve az oldalak navigációját (belépési és kilépési linkek, oldalak közötti mozgások, tartózkodási idők, földrajzi eredet stb.) .

A Google Analytics szolgáltatással kapcsolatos további információkért keresse fel a webhelyeket:

Lehetőség van a Google Analytics működésének letiltására a Google által biztosított eszközökön keresztül is. Erről további információkért keresse fel a webhelyet: Google Analytics Optout.

Youtube-videók beágyazása (Google)

A Youtube a Google Inc. által kezelt videotartalom-megtekintési szolgáltatás, amely lehetővé teszi, hogy ez a webhely integrálja az ilyen tartalmat az oldalaiba. Gyűjtött személyes adatok: Cookie-k és felhasználási adatok - GOOGLE ADATVÉDELMI IRÁNYELVEK.

Hogyan módosíthatja böngészőjében a cookie-beállításokat

A legtöbb böngésző automatikusan elfogadja a sütiket, de a funkció kikapcsolásához általában módosíthatja a beállításokat. Letilthat minden típusú cookie-t, vagy elfogadhatja, hogy csak egyeseket fogadjon, másokat letilthasson. A böngésző menü "Beállítások" vagy "Beállítások" szakaszával elkerülheti a cookie-k és más felhasználói nyomkövetési technológiák fogadását, valamint azt, hogy miként kaphat értesítést a böngészőtől e technológiák aktiválásáról. Alternatív megoldásként az eszköztár "Súgó" szakasza is megtekinthető a legtöbb böngészőben.

Az alábbi listából kiválaszthatja a használt böngészőt, és kövesse az utasításokat:

Mobil eszközről:

Harmadik felek által nyújtott szolgáltatások esetén a nyomon követés ellen való jogát is gyakorolhatja, ha a harmadik fél adatvédelmi irányelvein keresztül érdeklődik, ha a kifejezetten biztosított a leiratkozási linken keresztül, vagy közvetlenül kapcsolatba lép a harmadik féllel.

A fentiek ellenére tájékoztatjuk Önt, hogy használhatja Your Online Choices. Ezzel a szolgáltatással kezelhető a legtöbb hirdetési eszköz követési beállításai. Ezért azt tanácsoljuk a felhasználóknak, hogy az ebben a dokumentumban megadott információk mellett használják ezt az erőforrást.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a navigáció vagy a funkcionális sütik letiltása a Weboldal hibás működéséhez és / vagy a kínált szolgáltatás korlátozásához vezethet.

Tiltsa le a sütiket

A böngésző beállításainak megváltoztatásával megakadályozhatja a sütik használatát (ennek módját lásd a böngésző súgójában). Ne feledje, hogy a sütik letiltása hatással lesz ennek és sok más felkeresett webhelynek a funkcionalitására. A sütik letiltásával a webhely egyes funkciói és funkciói is letiltásra kerülnek. Ehhez javasoljuk, hogy hagyja őket aktiválva.

Több információ

Ha nem biztos benne, hogy szükséges-e vagy sem, akkor általában biztonságosabb engedélyezni a sütik használatát! Ha azonban további információkra van szüksége, lépjen kapcsolatba velünk az.

Változások ebben az irányelvben

Ez az információ idővel változhat (például a szabályozás megváltozása vagy az ezen a webhelyen kínált új szolgáltatások bevezetése), ezért felkérjük a felhasználókat, hogy ellenőrizzék a változásokat, rendszeresen tanulmányozva ezt az oldalt.